Oznámenie o vykonanej zmene v sústave študijných odborov SR - pridanie nového študijného odboru do sústavy

11.10.2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje vykonanie zmeny v sústave študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len "sústava"), ktorou bolo pridanie nového študijného odboru sedimentológia (uskutočňovaného v 3. stupni vysokoškolského štúdia) do sústavy.

Nový študijný odbor sedimentológia je zaradený do sústavy do skupiny študijných odborov prírodné vedy, podskupiny študijných odborov vedy o neživej prírode: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/40141#details-contents

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku