Oznámenie o víťazovi Ceny M.R.Štefánika 2017

24.10.2017
Cena M. R. Štefánika sa udeľuje za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce.
Cenu vyhlasuje každý druhý rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Veľvyslanectvom  Francúzskej republiky v Slovenskej republike.
Tento rok sa o cenu mohli uchádzať riešitelia spoločných slovensko-francúzskych projektov v termíne od 15. 5. do 15. 6. 2017
Dňa 19. 10. 2017 sa na Veľvyslanectve Francúzskej republiky na Slovensku uskutočnilo zasadnutie Odbornej komisie pre hodnotenie spoločných projektov Ceny M. R. Štefánika 2017, ktorá rozhodla o víťazovi ceny.
Oznámenie o víťazovi je uvedené v prílohe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku