Oznámenie o podaní návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena názvu študijného odboru ekonomická teória

25.11.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o podanom návrhu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, a to zmenu názvu študijného odboru ekonomická teória na názov ekonómia.

Predmetný návrh je možné nájsť TU

K návrhu je možné zasielať pripomienky do 31. decembra 2013 elektronicky na adresu odbor.vs@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku