Oznámenie o doručenom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena opisu ŠO trestné právo

16.01.2018
Ministerstvo školstva, ved, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na zmenu v sústave študijných odborov SR, ktorá sa týka zmien opisu študijného odboru trestné právo.

Predmetný návrh opisu je možné nájsť TU.

K návrhu je možné zasielať pripomienky prostredníctvom elektronickej pošty, a to do 18. 2. 2018 na adresu odbor.vsv@minedu.sk.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku