Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru sociológia

19.02.2016
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR, ktorá sa týka zmien opisu študijného odboru sociológia.

K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky do 20. marca 2016 elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku