Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru sociálne služby a poradenstvo

23.12.2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručení návrhu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (s podporou Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá sa týka zmeny opisu študijného odboru sociálne služby a poradenstvo.

K uvedenému návrhu je možné zasielať pripomienky do 27. januára 2017 prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku