Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - nový študijný odbor lekárske neurovedy

19.05.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR pridaním nového študijného odboru lekarske neurovedy do sústavy.

K uvedenému návrhu je možné zasielať pripomienky do 19. júna 2017 potredníctvom elekronickej pošty na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku