Oznam o schválených zmenách v sústave študijných odborov SR - študijný odbor muzikológia

09.05.2014
Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola schválená a vykonaná zmena sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá sa týkala niektorých zmien v opise študijného odbru muzikológia. Návrh podal prof. Ladislav Čarný, akad. mal, predseda pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 4: Umenie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku