Odborník na vedu a vzdelávanie Ministerstva USA pre energetiku William J. Valdez prednášal o reformách v americkom školstve

07.07.2008

     Reformu vzdelávania v oblasti prírodných vied, podporu vedeckého myslenia žiakov a ich učiteľov ako aj systém výskumných pracovísk v USA prezentoval dnes vo svojej prednáške riaditeľ pre plánovanie a analýzy Úradu pre vedu a poverený riaditeľ Úradu rozvoja pracovnej sily pre učiteľov a vedcov Ministerstva USA pre energetiku.
     Prednáška sa uskutočnila za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja, vedúceho služobného úradu Františka Schlossera a generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠ SR Mikuláša Šupína v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.
     W. J. Valdez v nej predstavil niekoľko v súčasnosti overovaných programov reformy vyučovania predovšetkým prírodných predmetov s prihliadnutím na potreby regionálneho trhu práce. Prítomných informoval taktiež o problematike spolupráce univerzít a priemyslu. V následnej diskusii odpovedal aj na otázky o možnostiach získania grantov na podporu výskumu z USA.
     W. J. Valdez pricestoval na Slovensko na pozvanie Jána Mikolaja, ktorý spolu s ďalšími zástupcami MŠ SR, SAV a niektorých univerzít uskutočnil pracovnú návštevu v USA v dňoch 4. - 10. novembra 2007.
Fotogaléria

Životopis Williama J. Valdeza
     William J. Valdez v súčasnosti pracuje ako riaditeľ pre plánovanie a analýzy v Úrade pre vedu a je tiež poverený riadením Úradu rozvoja pracovných síl pre učiteľov a vedcov na Ministerstve energetiky. 
     V minulosti pracoval ako hlavný analytik Úradu pre stratégiu vedy a technológie v Bielom dome a tiež ako hlavný ekonóm na Ministerstve energetiky.
     Pred tým, ako začal pracovať pre federálnu vládu, pôsobil ako obchodný konzultant a zameriaval sa na rozvoj technológie "joint ventures", posudzovanie politicko-ekonomických rizík a tvorbu firemných technologických stratégií. Má tiež bohaté skúsenosti z pôsobenia v oblasti verejných záležitostí, publikovania, editovania a žurnalistiky.
     Za jeho pôsobenie na Ministerstve energetiky mu bola udelená zlatá medaila za vynikajúcu prácu a cena riaditeľov Úradu pre personálny manažment za jeho prínos pri tvorbe tzv. „9-bodového programu zamestnanosti hispáncov".
     W. J. Valdez získal titul bakalár žurnalistiky s vyznamenaním na Univerzite v Texase a titul M.A. s najvyšším ocenením v oblasti medzinárodných vzťahov a ekonómie na škole Johna Hopkinsa pre medzinárodné štúdiá.


Bratislava 7. júl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku