Odborné školy začnú od septembra pripravovať špecialistov automobilovej výroby

13.08.2008

     Tvorbou nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu sa zaoberá Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Už v septembri sa vďaka nemu otvorí na šiestich stredných odborných školách v Trnave, Martine, Žiline (2), Kysuckom Novom Meste a Dolnom Kubíne nový učebný odbor trojročného štúdia - mechanik špecialista automobilovej výroby. 
    
V súlade s novým učebným programom pripravia odborné školy kvalifikovaných pracovníkov podľa súčasných požiadaviek trhu práce. Absolventi odboru budú schopní vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch pri hromadnej výrobe automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva. Okrem špecifík technologického procesu pri hromadnej výrobe automobilov si osvoja aj komunikačné zručnosti, schopnosť tvorivo riešiť problémy či využívať informačné technológie a zásady ochrany zdravia vo výrobnom procese.
Viac informácií o projekte

Bratislava 13. augusta 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku