O štipendium na študijné a výskumné pobyty sa záujemcovia môžu uchádzať do konca októbra

21.09.2011

     V rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné a výskumné pobyty na Slovensku v letnom semestri 2011/2012.
     Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2011 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2011/2012. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
     Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV), a to na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.
     Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.
     Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na pobyty zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách za účelom podpory ich mobility.
     Podrobné záväzné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webstránke programu www.stipendia.sk.
     Ďalšia uzávierka je plánovaná na 30. apríla 2012 a zameraná bude na pobyty počas akademického roka 2012/2013.

     Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda SR v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a administratívne ho zabezpečuje SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra).

Bratislava 21. september 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku