O slovenskej vede v kontexte európskeho výskumného priestoru sa bude hovoriť na spoločnej konferencii SR a EK

09.06.2014
     V utorok 10. júna 2014 o 9.00 hod. sa uskutoční konferencia o spolupráci vo výskume medzi Spoločným výskumným centrom (Joint Research Centre - JRC) Európskej komisie a Slovenskou republikou. Podujatie, ktoré sa bude konať v bratislavskom Hoteli Bôrik, otvorí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s generálnym riaditeľom JRC Vladimírom Šuchom.
     Konferencia bude príležitosťou nielen na prehĺbenie spolupráce medzi JRC a slovenskými partnermi v strategických oblastiach, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ale aj na zvýšenie efektivity a atraktivity investícií do výskumu a vývoja a vylepšenie inovačných kapacít slovenskej ekonomiky.
     Účastníkmi konferencie budú predstavitelia Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl, vedeckých a technologických inštitúcií, ako aj podnikatelia a študenti. Na podujatí sa bude hovoriť najmä o otázkach súvisiacich s udržateľnou dopravou, palivami a technológiami či jadrovou bezpečnosťou a vyraďovaním.
     Spoločné výskumné centrum (JRC) je generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, ktoré slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu EK. Tvorí ho sedem výskumných ústavov v piatich členských krajinách EÚ (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Španielsko). Jeho poslaním je poskytovanie zákaznícky orientovanej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie.
     Viac informácií nájdete na webových stránkach MŠVVaŠ SR www.minedu.sk a Európskej komisie https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/research-cooperation-between-joint-research-centre-and-slovak-republic
 
     Zástupcovia médií sa na konferencii môžu zúčastniť bez predbežnej registrácie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku