Návrh predložený na vyjadrenie reprezentáciám

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie na vyjadrenie do 15.12.2016. Následne vypracovalo konečené znenie metodiky a rozpisu na rok 2017. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku