Návrh na zmenu v sústave študijných odborov - medzinárodné podnikanie

29.11.2012
V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Vysokej školy Goethe Uni Bratislava na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru medzinárodné podnikanie.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 31. decembra 2012. 

Návrh opisu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku