Návrh na zmenu v sústave študijných odborov- hudobné umenie

17.02.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru hudobné umenie.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na zuzana.brcakova@minedu.sk do 17.03.2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku