Návrh na zmenu sústavy študijných odborov - DEJINY A TEÓRIA FILMOVÉHO UMENIA A MULTIMÉDIÍ

23.05.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru dejiny a teória filmového umenia a multimédií.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 30. júna 2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku