Návrh na doplnenie sústavy študijných odborov Slovenskej republiky

15.10.2008

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Univerzity Komenského v Bratislave o zaradenie nového študijného odboru Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia do sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. K predmetnému návrhu je možné zaslať pripomienky na nikoleta.vargova@minedu.sk do 14 .11.2008.

rtf Návrh opisu študijného odboru

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku