Návrh Katalógu podporných opatrení

Katalóg podporných opatrení špecifikuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní podľa § 145a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení novely, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo dňa 24. augusta 2022 do medzirezortného pripomienkového konania. (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/502)

Katalóg sa zverejňuje v nadväznosti na tento proces a za účelom jeho konzultácie s odbornou verejnosťou.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky