Národná konferencia o smerovaní slovenského vrcholového športu

04.11.2008

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja pripravili Ministerstvo školstva SR a Slovenský olympijský výbor národnú konferenciu „Ako ďalej slovenský vrcholový šport?". V dňoch 5. - 7. novembra 2008 v Grand Hotel Bellevue v Starom Smokovci budú športoví odborníci hodnotiť slovenský vrcholový šport - jeho históriu, športové zázemie, súčasný stav, podporu športových odvetví, úspechy a očakávania. Pozvanie na národnú konferenciu prijal aj prezident SR Ivan Gašparovič.
     Konferencia sa bude zaoberať aj návrhmi riešení a systému podpory vrcholového športu, modelom jeho rozvoja a riadenia a rozvojom športových odvetví.
     Viac informácií: http://www.sport-konferencia.sk/

Tlačové konferencie:
5. 11. 2008 o 15.30 hod.
7. 11. 2008 o 11.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku