Ministerstvo školstva podporí zariadenia školského stravovania

12.02.2009

     Už od 15. februára 2009 sa školy a školské zariadenia budú môcť uchádzať o finančnú dotáciu z Ministerstva školstva SR v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009.
    
Cieľom programu je zabezpečiť podporu zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania, školského mliečneho programu, ako aj samotného skvalitnenia ich činností. Aktivity škôl a školských zariadení zapojených do projektu sa budú sústreďovať na presadzovanie správnych stravovacích návykov u detí a žiakov, prevenciu obezity či zabezpečenie pitného režimu. Rovnako budú podporovať zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny a elektronizáciu zariadení školského stravovania.
     Pri hodnotení sa bude posudzovať využiteľnosť aktivít vo výrobnom procese školského stravovania, účasť detí, žiakov, učiteľov a rodičov na projekte, ako aj jeho samotná originalita, kreativita či ekonomická efektívnosť a rozpočet. Dôraz sa bude klásť aj na dodržiavanie priorít programu a preukázateľné výsledky v praxi.
     Dotácia môže byt poskytnutá len žiadateľovi, ktorý má zabezpečených minimálne 5 % predpokladaných nákladov z iných zdrojov. Maximálna výška jednej dotácie je 13 200 eur.
    
Obdobie realizácie aktivít sa začne 15. júna 2009, pričom ukončené musia byť do 31. októbra 2009. Žiadosť o dotáciu predloží žiadateľ najneskôr do 15. marca 2009 na adresu Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, Bratislava.
     Tlačivo a podrobné informácie.

Bratislava 12. február 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku