Minister školstva slávnostne otvoril nové priestory škôl v Bernolákove

06.12.2016
     Z dvoch nových tried materskej školy a 10 tried základnej školy sa tešia žiaci, učitelia i rodičia v obci Bernolákovo. S pomocou ministerstva školstva tam v tomto roku dokončili prístavby oboch škôl, ktoré dnes slávnostne otvorili za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.
     „Som veľmi rád, že tu môžeme otvárať nové priestory, ktoré významne pomôžu obom školám zvládať nárasť počtu detí a žiakov,“ uviedol vo svojom príhovore minister Peter Plavčan. Súčasne vyzdvihol prístup vedenia obce a poďakoval sa za nasadenie a záujem o rozvoj školstva v Bernolákove.
     Obec získala na prístavbu materskej školy z rezortu školstva 185 000 eur a z vlastných prostriedkov doplnila ďalších takmer 193 000 eur. Rozšírenie základnej školy podporilo ministerstvo sumou 200 000 eur a obec sumou viac ako 482 000 eur.
     Minister školstva Peter Plavčan spolu so starostom obce a riaditeľkami ZŠ a MŠ slávnostne prestrihli stužku v prístavbe základnej školy, kde si prezreli nové priestory a navštívili triedy prvého ročníka. Následne sa presunul do prístavby materskej školy, kde si pre neho pani učiteľky spolu s deťmi pripravili kultúrny program.
     Ministerstvo školstva spustilo program rozširovania kapacít základných škôl v roku 2013 a v roku 2015 ho rozšírilo aj o materské školy. V období rokov 2013 – 2016 podporila vláda SR rozšírenie kapacít ZŠ formou výstavby, prístavby, nadstavby, modernizácie a rekonštrukcie školského objektu škôl v hodnote cca 7 mil. eur. Vďaka tomu vzniklo 253 nových tried pre cca 6 325 žiakov. V súčasnosti je rozostavaných ešte 9 lokalít. Rezort školstva zároveň analyzuje aktuálny stav nedostačujúcich kapacít v regiónoch Slovenska. Podrobný prehľad o programe je dostupný na tejto stránke - http://www.minedu.sk/rozsirovanie-a-udrzanie-kapacit-zakladnych-skol/.
     V roku 2015 bol spustený program na podporu rozšírenia kapacít v materských školách, na ktorý bolo vyčlenených 14,5 mil. eur. Prostriedky, rozdelené medzi 185 úspešných žiadateľov, by mali pomôcť vytvoriť celkovo 227 nových tried a udržať existujúcu kapacitu v ďalších 22 triedach, čím vznikne priestor pre prijatie približne o 5 000 detí viac ako doposiaľ. Podrobný prehľad o programe je dostupný na stránke - http://www.minedu.sk/rozsirovanie-a-udrzanie-kapacit-materskych-skol/. Do rtozširovania kapacít materských škôl sa zapojili aj ďalšie rezorty. Už v januári vyhlásilo dve takto zamerané výzvy na podávanie projektov ministerstvo vnútra a v súčasnosti sa môžu zriaďovatelia uchádzať o ďalšie finančné prostriedky na tento účel aj prostredníctvom rezortu pôdohospodárstva. V oboch prípadoch ide o výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku