Minister školstva sa zúčastní slávnostného otvorenia Domova mládeže pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci

11.10.2007

     Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci slávnostne otvorí  v piatok 12. októbra 2007 Domov  mládeže. Stretnutia, ktoré sa začne o 9. 00. hod., sa zúčastní aj podpredseda vlády a minister školstva SR Ján  Mikolaj.
     Potreba výstavby domova mládeže vznikla v súvislosti s otvorením slovensko-anglickej bilingválnej sekcie pri gymnáziu. Tá je realizovaná podľa projektu Gymnázium bilingválne Višegrádskej štvorky. Škola tak poskytuje vzdelávanie nielen študentom zo Slovenska, ale aj z krajín Vyšehradskej štvorky. Vyučovanie sa uskutočňuje v anglickom jazyku. 

     Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci je škola s takmer 60-ročnou tradíciou. Poskytuje možnosť vzdelávať sa formou 4-ročného, 8-ročného a už šiesty rok i 5-ročného bilingválneho štúdia. V roku 2005 získalo gymnázium ocenenie Európska značka, ktorá je považovaná za znak kvality v oblasti jazykového vzdelávania. Išlo práve o projekt Gymnázium bilingválne Višegrádskej štvorky.

Bratislava 11. október 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku