Minister školstva sa zúčastní medzinárodnej konferencie ICETA 2008

11.09.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zajtra 12. septembra 2008 zúčastní 6. ročníka medzinárodnej konferencie ICETA 2008 v Starej Lesnej. Konferencia je venovaná eLearningovým technológiám a ich aplikáciám a koná sa v dňoch 11. až 13. septembra 2008.
     Ján Mikolaj bude jej účastníkov informovať o aktuálnych i pripravovaných výzvach na podávanie projektov v rámci operačných programov VzdelávanieVýskum a vývoj, ktorých cieľom je rozvoj a modernizácia vzdelávacieho systému na Slovensku.

Miesto a čas: Hotel Akadémia, Stará Lesná, 10.30 hod.

Bratislava 11. september 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku