Minister školstva sa stretol so zástupcami Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností

25.01.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal 24. januára 2007 na Ministerstve školstva SR predsedu Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností Tomáša Blehu a jej ďalších zástupcov.
    
Predseda komisie informoval ministra o výsledkoch činnosti Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností, ktorá je nezávislým odborným a poradným orgánom pre rozhodovanie ministra v otázkach týkajúcich sa udeľovania vedeckej hodnosti DrSc.
     Aj keď sú kritériá na získanie tohto vedeckého titulu náročné, ročne získava na Slovensku vedeckú hodnosť DrSc. približne 25 uchádzačov. Minister školstva Ján Mikolaj na stretnutí uviedol, že bude hľadať spôsob ako zvýšiť váhu tejto hodnosti a začleniť kariérový rast vedeckých pracovníkov do celoživotného vzdelávania.

Bratislava 25. januára 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku