Minister školstva sa stretne s odborármi

21.11.2007

     O aktuálnych otázkach slovenského školstva bude hovoriť podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Táto téma, ale aj postavenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v krajinách Vyšehradskej štvorky sa stane predmetom rokovania na V. zjazde zväzu v Piešťanoch vo štvrtok 22. novembra. Podujatie sa začne o 9. 00 hod. Zúčastní sa ho  okolo 300 delegátov a hostí  z celého Slovenska a približne 25 hostí z Európy a USA.
     Diskusné fórum bude pokračovať v piatok 23. novembra skupinovými workshopmi zástupcov krajín V4. Hovoriť sa na nich bude o starostlivosti pedagogických zamestnancov v ČR a kariérovom systéme pedagógov v našich podmienkach. Poľská republika predstaví projekt kontinuálneho vzdelávania a Maďarská republika systém hodnotenia pedagogického zamestnanca.

Miesto stretnutia: hotel Sĺňava, Hlboká 47, Piešťany.

Bratislava 21. november 2007  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku