Minister školstva prijal eurokomisára pre viacjazyčnosť

23.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal dnes komisára Európskej únie zodpovedného za viacjazyčnosť Leonarda Orbana. Hlavnými témami stretnutia boli nedávno schválený dokument Európskej komisie o viacjazyčnosti, výučba cudzích jazykov na Slovensku, riešenie nedostatku učiteľov cudzích jazykov, zvýšenie ich mobility v rámci EÚ a používanie terminológie v cudzích jazykoch.  
    
„Na Slovensku venujeme veľkú pozornosť viacjazyčnosti a máme rozpracované závery Európskej komisie zo septembra tohto roku," uviedol minister školstva Ján Mikolaj. Dokument Európskej komisie (EK) Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok  je akčným plánom pre jazykové vzdelávanie, jazykovú rôznorodosť a viacjazyčnosť. EK v ňom vyzvala členské štáty k vytvoreniu príležitosti pre všetkých občanov, aby sa naučili okrem národného jazyka aj dva ďalšie jazyky, k zabezpečeniu jazykového vzdelávania všetkým učiteľom a podpore mobility učiteľov cudzích jazykov.
     Ján Mikolaj informoval Leonarda Orbana o koncepcii vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, ktorá sa na Slovensku uplatňuje v súlade so školskou reformou. „Zaviedli sme povinné vyučovanie prvého cudzieho jazyka od 3. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka základnej školy. Naším cieľom je dosiahnuť v prvom cudzom jazyku komunikačnú úroveň u našich žiakov na úrovni B1/B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca," konkretizoval minister školstva Ján Mikolaj. Zároveň predstavil spôsob riešenia nedostatku učiteľov cudzích jazykov na Slovensku prostredníctvom vzdelávania učiteľov, s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Snahou rezortu školstva je tiež získať zahraničných lektorov na výučbu cudzích jazykov a podporovať mobilitu učiteľov. Eurokomisár Orban ocenil tieto snahy Slovenska. Za dôležité označil vytvorenie možností pre výučbu nielen anglického, ale aj iných cudzích jazykov. Na Slovensku sa žiaci môžu učiť okrem angličtiny aj nemčinu, ruštinu, francúzštinu španielčinu či taliančinu.
Fotogaléria

Bratislava 23. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku