Minister školstva prerokoval návrh zákona o pedagogických zamestnancoch so školskými asociáciami

03.11.2008

     Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch bol dnes témou stretnutia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja so zástupcami asociácií pedagógov, škôl a školských zariadení.
     Ján Mikolaj prítomným predstavil filozofiu zákona a vysvetlil viaceré novinky, ktoré prináša. "Systém kontinuálneho vzdelávania bude dobrovoľný a motivačný," uviedol okrem iného.
     V následnej diskusii zazneli otázky a pripomienky týkajúce sa finančného zabezpečenia tohto systému, kompetencií riaditeľov či postavenia výchovných poradcov. Odborná diskusia o pripravovanom zákone bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.

Bratislava 3. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku