Minister školstva prerokoval návrh zákona o pedagogických zamestnancoch s odborármi

30.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes stretol s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, aby s nimi prerokoval návrh zákona o pedagogických zamestnancoch. Predkladatelia detailne predstavili systém kariérového rastu, ktorého cieľom je motivovať pedagógov ku kontinuálnemu vzdelávaniu.
    
„Zákon musí byť systémovo korektný, bez subjektívnych vplyvov. Našou snahou je vytvoriť systém jednoduchý, prehľadný a nárokovateľný," prezentoval základné myšlienky navrhovanej právnej normy minister školstva Ján Mikolaj.
     Predseda zväzu Ján Gašperan ocenil pozvanie zástupcov odborov na prediskutovanie zákona o pedagogických zamestnancoch, podporil princípy nového systému kariérového rastu učiteľov a odovzdal pripomienky k navrhovanému zákonu.
     Väčšiu diskusiu si vyžiadal navrhovaný kreditový systém a aktivity, za ktoré budú kredity udeľované. Ministerstvo školstva sa na základe tejto debaty bude zaoberať spôsobmi samovzdelávania učiteľov v súlade s princípmi kariérového rastu, ale aj ďalšími aktivitami, za ktoré budú môcť pedagógovia získavať kredity.
     Odborná diskusia k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch bude pokračovať v najbližších dňoch na stretnutí so zástupcami asociácií pedagogických pracovníkov, vyšších územných celkov, zamestnávateľov, ale aj Združenia miest a obcí Slovenska.
Fotogaléria

Bratislava 30. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku