Minister školstva navštívil Prešovskú univerzitu

13.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa stretol 10. októbra 2008 s vedením a dekanmi fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. Na stretnutí sa diskutovalo o aktuálnej situácii vysokých škôl na Slovensku, ako aj o pripravovaných zmenách, ktoré prinesú legislatívne úpravy.
     Okrem potreby podporiť vedecko-výskumné infraštruktúry hovoril podpredseda vlády a minister školstva aj o prebiehajúcej komplexnej akreditácii. Pripomenul možnosť čerpania financií zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom projektov. Zástupcovia fakúlt predstavili ministrovi Jánovi Mikolajovi svoje plány do budúcnosti a konkrétne problémy jednotlivých odborov. 

Bratislava 13. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku