Minister školstva diskutoval o odbornom vzdelávaní

18.10.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil vo štvrtok 18. októbra 2007 seminára „Školy a podniková sféra“. Na stretnutí, ktoré sa konalo za účasti  francúzskeho veľvyslanca na Slovensku Henryho Cunyho, diskutoval o odbornom vzdelávaní a spolupráci medzi Slovenskou a Francúzskou republikou.
     Minister Ján Mikolaj  vo svojom príhovore zdôraznil snahu rezortu školstva vytvoriť takú politiku odborného vzdelávania, ktorá nebude len krátkodobým pohľadom do najbližších rokov, ale bude znamenať dlhodobejšiu a globálnejšiu víziu. Spomenul zásadné materiály, ktoré prijal rezort školstva v tomto roku v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Ide predovšetkým o koncepciu dvojúrovňového modelu odborného vzdelávania, návrh systému koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce či návrh motivačných kritérií pre účasť zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov v odbornom vzdelávaní. „Odborné vzdelávanie považujem za jeden z hlavných pilierov rozvoja hospodárstva a spoločnosti. Jeho základné  zásady fungovania nie sú totiž iba vnútornou záležitosťou vzdelávacieho systému, no predpokladom ekonomickej a sociálnej prosperity Slovenskej republiky,“ zdôraznil Ján Mikolaj.
     Na dôležitosti prepojenia odborného vzdelávania s praxou sa zhodol s ministrom aj veľvyslanec Francúzska. „Dôležité je, aby systém zohľadňoval sociálnu a ekonomickú stránku krajiny a spolupracoval so zástupcami priemyslu,“ dodal Henry Cuny.

Bratislava 18. okóber 2007 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku