Minister školstva bude informovať o učebniciach

27.10.2008

     V utorok 28. októbra 2008 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj stretne so zástupcami vydavateľov učebníc. Témou diskusie bude vydávanie učebníc a edičný portál MŠ SR. Po stretnutí sa o 10.30 uskutoční tlačová konferencia.

Miesto a čas: MŠ SR Stromová 1, zasadačka 4. posch., 10.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku