Minister Ján Mikolaj vystúpil na Rade ministrov pre vzdelávanie

15.11.2007

     Rada ministrov pre vzdelávanie sa dnes v Bruseli zaoberala návrhmi uznesení o odbornej príprave a kľúčových kompetenciách potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Predmetom rokovania bola aj jazyková politika a mobilita študentov. Postoj Slovenska k jazykovej politike prezentoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
    
Najväčšou výzvou pre našu krajinu je pripraviť dostatočné množstvo kvalifikovaných učiteľov. Vládou SR prijatá Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách sa usiluje o vytvorenie podmienok pre kvalitné jazykové vzdelávanie na Slovensku. „Budeme podporovať aj jazykové vzdelávanie dospelých, ktoré má v našej krajine dlhú tradíciu a možno naň využiť prostriedky štrukturálnych fondov," povedal Mikolaj. Minister chce skvalitniť aj výučbu slovenského jazyka doma i v zahraničí, aby sa zachoval pre budúce generácie.
     Komisia už v novembri 2005 vyslovila svoje ciele - podporiť jazykovú rôznorodosť v spoločnosti a poskytnúť občanom prístup k legislatíve Európskej únie v ich rodnom jazyku. V súčasnosti konštatuje, že mnohé odporúčania sa podarilo naplniť. Je však naďalej potrebné, aby členské štáty podporovali školy s rozšíreným vyučovaním jazykov, pracovali na zväčšovaní počtu vyučovacích jazykov a zároveň zvyšovali motiváciu občanov pre ich štúdium. Pozornosť majú venovať aj jazykovému vzdelávaniu dospelých.

Bratislava 15. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku