Minister Ján Mikolaj navštívil Centrum excelentnosti v Martine

04.05.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v pondelok 3. mája 2010 oboznámil s činnosťou ďalšieho centra excelentnosti. Ide o projekty Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum a Dobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum, ktoré realizuje Univerzita Komenského na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.
     „Centrum má vynikajúci tím vedeckých pracovníkov, ktorí sú prvým predpokladom jeho úspešnosti. Veda je o ľuďoch a pre ľudí a môže pomáhať už pri zrode človeka a jeho príchode na svet," uviedol minister.
     Prostredníctvom podpory centra excelentnosti v oblasti perinatológie (veda zaoberajúca sa starostlivosťou o matku a dieťa)  sa zlepší základný výskum v tejto sfére, ktorý na Slovensku značne absentuje. Sústredí najlepšie odborné kapacity so zámerom realizácie výskumných aktivít. Vďaka jeho výsledkom sa budú môcť využívať v praxi nové medicínske postupy v oblasti perinatológie a umožní úspešné zapojenie slovenskej medicíny do európskeho výskumného priestoru.
     Projekt sa uskutočňuje v rámci opatrenia 2.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce" s podporou operačného programu Výskum a vývoj. Objem získaných finančných prostriedkov vyčlenených na jeho realizáciu predstavuje spolu viac ako 4,05 mil. eur.
Fotogaléria

Bratislava 4. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku