Oznamy a správy 2010

Štátny tajomník rezortu školstva sa dnes zúčastní na akademickej slávnosti Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

     Pri príležitosti 130. výročia založenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove sa dnes 26. októbra 2010 koná akademická slávnosť, na ktorej sa zúčastní š…

Minister školstva Eugen Jurzyca ocení Základnú školu v Trenčianskych Tepliciach čestným názvom

     Minister školstva vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca zapožičia v utorok 26. októbra 2010 Základnej škole na ul. SNP v Trenčianskych Tepliciach čestný názov Základná škola Andreja Bagara. …

55. zasadnutie Akreditačnej komisie

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa zúčastní v piatok 22. októbra 2010 v Novom Smokovci na rokovaní Akreditačnej komisie (AK). Predmetom 55. zasadnutia AK bude jej vy…

Ministerstvo školstva zverejnilo termíny prázdnin na tri roky

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude zverejňovať na svojej internetovej stránke termíny prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky. Doteraz sa  táto informácia poskytova…

Rezort školstva bude informovať o zahraničných pracovných cestách svojich zamestnancov

     V snahe o maximálnu transparentnosť využívania verejných finančných zdrojov pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR k zverejňovaniu správ zo zahraničných pracovnýc…

Minister školstva Eugen Jurzyca sa zúčastnil na oslavách 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave

     Na akademickej slávnosti pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave sa dnes v priestoroch auly EU zúčastnili okrem iných aj prezident SR Ivan Gašparovič, p…

Minister Eugen Jurzyca zhodnotil činnosť svojho rezortu

     Zhodnotenie činnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za obdobie prvých 100 dní vlády od svojho nástupu bolo témou tlačovej konferencie ministra školstva Eugena Jurzycu, ktorá …

Štátny tajomník Jaroslav Ivančo sa dnes stretne s riaditeľmi štátnych gymnázií

     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča sa dnes 18. októbra 2010 v Novom Smokovci uskutoční pracovný seminár Asociácie riaditeľov štátnyc…

Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

     V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade so Systémom riadenia štrukturáln…

Tlačová beseda ministra školstva Eugena Jurzycu

     V piatok 15. októbra 2010 sa o 15. 00 hod. uskutoční tlačová beseda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej témou bude zhodnotenie činnosti ministerstva za obdobie prvých 100 dní…

Štátny tajomník Jaroslav Ivančo sa dnes zúčastní na stretnutí katolíckych škôl

     Zástupcovia katolíckych škôl sa dnes a zajtra (12. - 13. októbra 2010) zídu v Poprade na Celoslovenskom stretnutí riaditeľov katolíckych škôl. Na podujatí, v rámci ktorého si účastníci pripome…

Ministerstvo školstva ukončilo kontrolu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

     Na základe poverenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu vykonali zamestnanci ministerstva kontrolu na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave a na jej Právnickej fakul…

Školy budú môcť využívať nový športový portál

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo a v stredu 6. októbra 2010 spustilo nový portál školského športu. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť verejnosti o organizovaní špo…

Začal sa veľtrh vzdelávania, práce a cestovania na Slovensku

     Záujemcovia o štúdium, študenti a absolventi stredných a vysokých škôl od dnešného dňa 5. októbra 2010 môžu navštíviť už v poradí 14. ročník veľtrhu Akadémia a 12. ročníku veľtrhu Vapac. Nájdu…

Štátny tajomník rezortu školstva sa dnes stretne so zástupcami petície proti súčasnému systému kariérneho rastu učiteľov

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo sa dnes 28. septembra 2010 stretne v Prešove so zástupcami petície učiteľov, ktorí nesúhlasia so súčasným systé…

Stredoškoláci majú už len tri dni na výber maturitných predmetov

     Do 30. septembra 2010 si musia študenti posledných ročníkov stredných škôl podať prihlášku na maturitnú skúšku. Triednemu učiteľovi oznámia, z ktorých predmetov budú maturovať a zároveň si pri…

Ekonomická univerzita v Bratislave oslávi 70. výročie vzniku aj medzinárodnou konferenciou

     Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave sa 20. októbra 2010 uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Úloha univerzít v rozvoji znalostnej ekonomiky. Podujatie pod záštitou ministra …

Za výučbu cudzích jazykov ocenili učiteľku z Čadce a školy z Prievidze a Košíc

     Prínos škôl a učiteľov v oblasti vyučovania cudzích jazykov dnes 24. septembra 2010 ocenili v Bratislave v rámci iniciatív Európskej komisie Európsky učiteľ jazykov roka a Európska značka pre …

Študenti zasadnú do poslaneckých lavíc

     V poradí už 6. ročník národného zasadnutia Modelového európskeho parlamentu (MEP) sa bude konať v Bratislave 24. - 28. septembra 2010. Zúčastní sa na ňom 46 stredoškolákov z ôsmich regiónov Sl…

Školy a pedagógov ocenia za výučbu cudzích jazykov

     Prínos škôl a učiteľov v oblasti vyučovania cudzích jazykov ocenia zajtra 24. septembra 2010 v Bratislave v rámci iniciatív Európskej komisie Európska značka pre jazyky a Európsky učiteľ jazyk…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku