» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Ekonomická univerzita v Bratislave oslávi 70. výročie vzniku aj medzinárodnou konferenciou

Ekonomická univerzita v Bratislave oslávi 70. výročie vzniku aj medzinárodnou konferenciou

27.09.2010

     Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave sa 20. októbra 2010 uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Úloha univerzít v rozvoji znalostnej ekonomiky. Podujatie pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu sa bude konať pri príležitosti osláv 70. výročia založenia univerzity.
     Cieľom konferencie je prezentovať vývoj ekonomickej teórie, vzdelávania a výskumu v európskom výskumnom a vzdelávacom priestore, analyzovať procesy internacionalizácie a globalizácie ekonomík, ako aj identifikovať úlohu univerzít v budovaní inovatívnej ekonomiky.
     Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2010 prostredníctvom elektronického formulára na stránke EU v Bratislave, kde nájdu aj bližšie informácie o konferencii.

Bratislava 27. september 2010