Metodický pokyn č. 12/2008-RI z 29. septembra 2008 o používaní geografických názvov v učebniciach, v učebných textoch a v pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny

25.09.2008
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku