Medailová žatva slovenských študentov v predmetových olympiádach

09.10.2007

     3 zlaté, 11 strieborných a 12 bronzových medailí získali naši študenti stredných škôl v medzinárodných predmetových olympiádach v uplynulom školskom roku. V súťaži družstiev si vybojovali 3 strieborné a 1 bronzovú medailu. Táto bilancia vyplýva z materiálu Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a ďalších súťažiach v školskom roku 2006/2007, ktorý bol prerokovaný na 8. gremiálnej porade ministra školstva  9. októbra 2007.
     Do vedomostných súbojov sa stredoškoláci zapojili v medzinárodnej matematickej, chemickej, fyzikálnej, informatickej, biologickej, geografickej olympiáde či olympiáde environmentálnych projektov. Svoje kvality dokazovali aj na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov, olympiáde Európskej únie v prírodných vedách či Grand Prix  Chimique.
     Séria medzinárodných olympiád začala v marci 2007, keď sa v nemeckom Postupime začal 5. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách. Slovenská výprava si vtedy priniesla šesť strieborných medailí. Jeden z najväčších úspechov zaznamenali naši olympionici práve na domácom poli, keď si na 4. Medzinárodnej geografickej olympiáde v Látkach vybojovali 1 zlatú, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Rovnakú zbierku vzácnych kovov si priniesla slovenská výprava z 39. Medzinárodnej chemickej olympiády v Moskve. 1 zlatú, 1 striebornú a 2 bronzové medaily získali stredoškoláci aj na 38. Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde vo Vietname.
     Najúspešnejším študentom sa stal Vladimír Boža z Gymnázia D. Tatarku v Poprade. V medzinárodných súťažiach získal 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Rovnako sa ziskom troch medailí (1 strieborná a 2 bronzové) môže pochváliť Samuel Hapák z Gymnázia na Grősslingovej ul. v Bratislave. Ďalší štyria študenti – Tomáš Bzdušek, Martin Lukačišin, Matej Ftáčnik a Katarína Tureková si priniesli po dve medaily.

Bratislava 9. október 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku