Jazykové kompetencie vybraných uchádzačov o stredoškolské sociálne štipendium preveruje zahraničie

22.07.2008

     Ministerstvo školstva SR finalizuje v týchto dňoch informačné listy, ktoré dostanú do 31. 7. 2008 všetci žiaci stredných škôl vybraní na jednoročný pobyt v zahraničí. Sociálne štipendium vlády SR budú môcť využiť iba tí študenti, ktorí splnia aj jazykové požiadavky hostiteľskej krajiny. Každá krajina si pritom overuje jazykové kompetencie uchádzačov o jednoročný študijný pobyt vlastným spôsobom: kontakt s každým žiakom osobitne (Nemecko), prostredníctvom motivačných listov napísaných v angličtine (Veľká Británia), dotazníky s požadovanými údajmi o hostiteľskej rodine (Írsko), testy zaslané mailom (Španielsko).
     Ubytovanie žiakov v zahraničí sa rieši umiestnením do internátu alebo do rodiny. Írsko poskytuje najpočetnejšej skupine ubytovanie výlučne v rodinách. Veľvyslanectvo SR poskytne ubytovanie slovenským stredoškolákom v Ruskej federácii. Odchod do zahraničia sa uskutoční v rôznych termínoch, vždy tak, aby žiaci boli deň pred začatím školského roka v krajine svojho pobytu. Cestujúci do Ruskej federácie potrebujú víza.
     V informačnom liste bude uvedená adresa školy, adresa ubytovania a údaje o kontaktných osobách, dátum vycestovania a dátum nástupu do školy, podrobný rozpis organizácie školského roka, resp. prázdnin, a kontakt na slovenské veľvyslanectvo v príslušnej krajine. V liste bude aj podrobný postup odchodu do zahraničia a detaily zdravotného poistenia. List bude obsahovať informáciu o výške finančných prostriedkov udeleného štipendia a podrobný rozpis účelov a spôsobu použitia týchto prostriedkov. Ďalej budú v liste uvedené podmienky na zotrvanie v zahraničí a potrebné odporúčania pred vycestovaním. MŠ SR zabezpečí návrat žiakov domov počas vianočných prázdnin.

Bratislava 22. júla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku