Informácie o zabezpečení štúdia v zahraničí môžu stredoškoláci očakávať v najbližších dňoch

30.07.2008

     Už zajtra by mali žiakom stredných škôl, ktorým bude poskytnuté sociálne štipendium vlády SR na jednoročné štúdium do zahraničia, prichádzať kompletné informácie o zabezpečení ich štúdia a pobytu v zahraničí. 
    
Výnimkou sú iba stredoškoláci, ktorí budú navštevovať školy vo Veľkej Británii. Tým budú oficiálne informačné listy Ministerstva školstva SR, kvôli dlhšiemu administratívnemu procesu, zaslané predbežne v termíne do 8. augusta 2008.
     Pre žiakov, ktorých neakceptovali školy vo Veľkej Británii, hľadá Ministerstvo školstva SR náhradné riešenie ich umiestnenia do škôl v Írskej republike. O výsledku budú informovaní elektronicky ihneď po získaní oficiálnej informácie zo zahraničia. Následne im rezort školstva zašle aj oficiálny list s informáciami o zabezpečení ich štúdia.

Bratislava 30. júl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku