Informácia o podanom návrhu na zmeny v sústave študijných odborov SR - zmeny opisu ŠO kynológia

19.02.2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vykonanie zmien v sústave študijných odborov SR, ktorými sú zmeny opisu študijného odboru kynológia. Návrh obsahuje zmeny obsahu opisu študijného odboru kynológia, medzi ktoré patrí aj možnosť štúdia v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania, ako aj zmenu názvu študijného odboru kynológia na kynológia a welfare zvierat.

Návrh je možné nájsť TU.

K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky najneskôr do 18. marca 2018, a to elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku