Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena v opise študijného odboru genetika

14.02.2014
Ústav genetiky a biotechnológie rastlín Slovenskej akadémie vied podal návrh na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá sa konkrétne týka zmeny v opise študijného odboru genetika, a to rozšírenie vymedzenia príbuzných študijných odborov o študijný odbor fyziológia rastlín.
Návrh a jeho zdôvodnenie je možné nájsť TU.

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné zasielať elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 17. marca 2014.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku