Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - ústavné právo

19.02.2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov SR, ktorou je zmena obsahu opisu študijného odboru ústavné právo.

K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky najneskôr do 18. marca 2018, a to elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku