Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny v opise študijného odboru muzikológia

30.01.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o prijatí návrhu prof. Ladislava Čarného, akad. mal. na zmenu sústavy študijných odborov SR, ktorá sa týka vykonaní niekoľkých zmien (doplnenie textu) v opise študijného odboru muzikológia.

Predmetný návrh je možné nájsť TU.

K návrhu je možné poslať pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 1. marca 2014.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku