Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru sociológia

27.07.2015
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol doručený návrh Univerzity Komenského na zmenu sústavy študijných odborov SR, ktorá sa týka zmeny opisu študijného odboru sociológia.

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné zasielať do 28. augusta 2015 v elektronickej forme na adresu odbor.vsv@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku