Informácia o podaní návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru medzinárodné právo

04.07.2018
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Paneurópskej vysokej školy na zmenu v sústave študijných odborov SR. Navrhovanou zmenou je aktualizácia opisu študijného odboru medzinárodné právo.

Pripomienky k návrhu je možné podávať v elektronickej forme na adresu odbor.vsv@minedu.sk, a to do  5. augusta 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku