Informácia o podaní návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zaradenie nového študijného odboru právo Európskej únie

23.07.2018
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR (ďalej len "sústava"). Navrhovanou zmenou by malo byť pridanie nového študijného odboru právo Európskej únie do sústavy.
 
S predmetným návrhom je možné sa oboznámiť TU.

Pripomienky k návrhu je možné podávať v elektronickej forme na adresu: odbor.vsv@minedu.sk do 22. 8. 2018
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku