EGI

EGI – European Grid Infrastructure
Európska gridová infraštruktúra umožňuje prístup k výkonným výpočtovým prostriedkom pre európskych výskumných pracovníkov zo všetkých oblastí vedy od fyziky vysokých energií až po spoločenské vedy. „Vlajková loď“ v oblasti gridových infraštruktúr v Európskej únii, projekt Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE 2, Sprístupnenie Gridov pre Elektronickú Vedu) integruje národné a regionálne gridové infraštruktúry a vytvára pan-európsku gridovú infraštruktúru poskytujúcu používateľom rádovo 50000 CPU a 5 petabajtov úložného priestoru.
Bližšie informácie: www.egi.eu
 
Slovak Grid – budovanie národnej gridovej infraštruktúry
Slovenská gridová iniciatíva začala svoju činnosť v roku 2005 počas medzinárodnej vedeckej konferencie „Gridové počítanie pre komplexné problémy“ (Grid Computing for Complex Problems GCCP 2005), ktorá sa konala v dňoch 29.11. - 02.12.2005 na pôde Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Účastníci z viacerých slovenských univerzít a ústavov SAV diskutovali o možnostiach a potrebe vysokovýkonného počítania na Slovensku a prezentovali svoje predstavy a požiadavky.

Bližšie informácie: www.slovakgrid.sk

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku