Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov v programovom období 2007-2013

11.12.2013
Za účelom zníženia administratívnej záťaže v procese implementácie fondov EÚ pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie stupňa administratívnej záťaže prijímateľov a žiadateľov v programovom období 2007-2013. Dotazník je zverejnený na:
https://docs.google.com/forms/d/1TfIZpHb23S_aLhL8w9DyOKWibxBxYw_IU5El4Hl_bw0/viewform 
alebo na webovom sídle www.nsrr.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku