Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktuality

Rezort školstva podporí 80 miliónmi eur projekty v oblasti vedy a výskumu na boj s COVID-19

16.07.2020 - Európska komisia schválila schému financovania na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, v…

Školy si pomáhajú navzájom aj vďaka IT Akadémii

04.06.2020 - Žiakov potešilo znovuotvorenie škôl i napriek tomu, že vyučovanie podlieha prísnym hygienickým a epidemiologickým požiadavkam. Ochranný štít si školy vyrábajú nielen pre svojich učiteľov, ale aj ko…

Rezort školstva vyhlási vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

31.05.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vyhlásil vyzvanie pre národný projekt…

Ministerstvo školstva vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“

31.05.2020 - Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt…

Rezort školstva zverejnil nové termíny hodnotiacich kôl pre aktuálne vyhlásené dopytovo-orientované výzvy

12.03.2020 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo nové termíny hodnotiacich kôl pre šty…

Vzdelávanie pre oblasť IT reaguje na aktuálne trendy, vysokoškoláci majú v ponuke nové predmety

03.03.2020 -      Vysokoškoláci s ambíciou uplatniť sa v IT sektore majú možnosť využiť nové a inovované predmety. Vďaka činnosti takzvaného Kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých školách si môžu zvol…

Reakcia ministerstva školstva na klamlivé vyhlásenie strán PS a Spolu

08.01.2020 -       Páni Šucha a Hipš účelovo klamú, že SNS a ministerka Lubyová minuli 37 mil. eur netransparentne a nehospodárne. Pravdou je, že v projekte sa neminul ešte ani jeden cent, ide len o budúce čerp…

Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

05.12.2019 -        Podpora slovenských vedcov v oblasti transferu technológií bude pokračovať. V súčasnosti sa pripravuje druhá etapa národného projektu zameraného na aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi. Ved…

Národný projekt Škola otvorená všetkým po troch rokoch končí

29.11.2019 -      Po troch rokoch ukončilo svoje pôsobenie v národnom projekte Škola otvorená všetkým (ŠOV) 50 materských a 130 základných škôl. Počas trvania projektu učitelia a odborní zamestnanci spoločným ú…

Neziskové organizácie prejavili veľký záujem o výzvu zameranú na zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

31.10.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo prvé hodnotiace kolo výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne neziskové organizácie pod názvom „Podpora z…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku