Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktuality

Podporné tímy už pomáhajú, na školy nastúpilo 923 psychológov či pedagogických asistentov

19.10.2020 - Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických …

Európsky týždeň športu napriek koronakríze rozhýbal takmer 70-tisíc Slovákov

30.09.2020 - Do podujatia sa v dňoch 23. - 30. septembra 2020 zapojilo 42 krajín Európy vrátane Slovenska. V šiestom ročníku medzinárodnej iniciatívy Európska komisia spája známy slogan #BeActive predovšetkým s…

Európsky týždeň športu v plnom prúde, zapojilo sa bezmála 700 podujatí

25.09.2020 - Tradičná #BeActive Night v Bratislave bude opäť pre všetkých a zadarmo – pre nepriaznivú predpoveď počasia sa však presúva pred a do Domu kultúry Ružinov. Prirodzený pohyb sa vytráca. Negatívny …

Minister Gröhling otvoril akademický rok na zrekonštruovanej fakulte STU

21.09.2020 - „Sme predpripravení žiadať z Fondu obnovy balík financií na to, aby sme vedeli rekonštruovať či už základné, stredné alebo aj vysoké školy a vytvorili tak pre študentov prostredie, v ktorom sa budú…

Na profesijný rozvoj učiteľov pôjde päť miliónov eur z projektu Teachers

04.09.2020 - Rezort školstva opätovne vyhlásil vyzvanie pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS). Toto vyzvanie je zamerané na podporu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborn…

Rezort školstva podporí 80 miliónmi eur projekty v oblasti vedy a výskumu na boj s COVID-19

16.07.2020 - Európska komisia schválila schému financovania na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, v…

Školy si pomáhajú navzájom aj vďaka IT Akadémii

04.06.2020 - Žiakov potešilo znovuotvorenie škôl i napriek tomu, že vyučovanie podlieha prísnym hygienickým a epidemiologickým požiadavkam. Ochranný štít si školy vyrábajú nielen pre svojich učiteľov, ale aj ko…

Rezort školstva vyhlási vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

31.05.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vyhlásil vyzvanie pre národný projekt…

Ministerstvo školstva vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“

31.05.2020 - Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt…

Rezort školstva zverejnil nové termíny hodnotiacich kôl pre aktuálne vyhlásené dopytovo-orientované výzvy

12.03.2020 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo nové termíny hodnotiacich kôl pre šty…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku