Do projektu jazykového vzdelávania učiteľov sa prihlásilo približne 5 000 pedagógov

11.07.2008

     Približne 5 000 učiteľov sa k dnešnému dňu prihlásilo do projektu Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Konečný počet záujemcov z radov učiteľov môže byť ešte vyšší, keďže termín na zaslanie prihlášky uplynul len včera, 10. júla 2008.
    
Národný projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie riadi Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a školám by mal pomôcť zabezpečiť dostatok učiteľov na 1. stupni základnej školy, aby mohli vyučovať prvý cudzí jazyk jednotne od tretieho ročníka. Mal by sa začať v septembri 2008 a  naplánovaný je na päť rokov. V rámci operačného programu Vzdelávanie naň z fondov EÚ pôjde celkovo 500 miliónov korún.
     Do vzdelávania bude zapojený každý učiteľ, ktorý splní stanovené podmienky. Na základe výsledkov vstupných testov budú pedagógovia rozdelení do jednotlivých úrovní. So samotným vyučovaním by sa malo začať od letného semestra akademického roka 2008/2009. Učiteľov by mali vzdelávať vysoké školy, ktoré si môžu k spolupráci vybrať i jazykové školy a zahraničné inštitúty. Prví absolventi vzdelávania by mali získať osvedčenie v roku 2010.

Bratislava 11. júla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku